Obxectivos

En colaboración co Servizo Público de Emprego, a Axencia de Colocación de FEAFES Galicia realiza actividades de intermediación laboral que teñen como finalidade proporcionar ós demandantes de emprego un traballo axeitado ás súas características, do mesmo xeito que se facilita ós empregadores aqueles candidatos máis axeitados ós seus requirimentos e necesidades.

Con esta finalidade, a Axencia de Colocación de FEAFES Galicia valora os perfís, aptitudes, coñecementos e cualificacións persoais dos demandantes de emprego que requiren os seus servizos e os requirimentos e características dos postos de traballo ofertados polas empresas. Para iso, realízanse accións tales como orientación, información profesional e selección de persoal.

Advertisements