Candidatos

O noso obxectivo principal é facilitar ó demandante de emprego, de acordo ás súas circunstancias profesionais e persoais, o acceso a actividades que melloren as súas posibilidades de inserción nun determinado mercado laboral. Para iso realizamos accións de orientación profesional para o emprego, articuladas en itinerarios personalizados de inserción e dirixidas a mellorar as posibilidades de acceso ó traballo dos demandantes de emprego .

As accións que realiza a nosa Axencia de Colocación en relación ós candidatos son as seguintes:

  • Orientación e información laboral: definición do perfil profesional do demandante de emprego, avaliación de intereses e motivación para o traballo
  • Captación de ofertas de emprego a través de pospección laboral, visitas a empresas, busca nas redes sociais e boletíns, etc.
  • Intermediación laboral: comunicación de ofertas ós demandantes de emprego e envío de candidatos ás empresas
  • Seguimentos individualizados e emprego con apoio no posto de traballo

Se es un demandante de emprego e desexas contactar connosco, faino a través destas vías.